Ezidi Kültürü ve Ezidilik

Mezopotamya’nın en kadim topluluklarından olan Ezidiler asırlardır bu toprakların bir parçası olmuşlardır. Çok eski bir medeniyete sahip olmalarının yanı sıra tarihsel süreç içerisinde bir çok kez toplu katliamlara maruz kalmışlardır. Kesin olmamakla beraber toplam bir milyon kadar Ezidi nüfusunun olduğu tahmin ediliyor. 

AnKa inisiyatifi olarak Ezidiliği ve Ezidi kültürünü daha yakından tanımak ve tanıttırmak amacıyla yapacağımız online seminere sizleri davet ediyoruz. Konuğumuz Almanya Ezidi Merkez Konseyi başkan yardımcısı sayın Dr. İrfan Ortaç beyefendi olacaktır. Yıllardır Almanya’da Ezidilerin hakları adına çalışmalar yapan Dr. İrfan Ortaç bey bizlere Ezidiliği ve Ezidiler adına yapılan çalışmalardan bahsedecek. 

Yazının devamı için tıklayınız.


Laz Kültürü ve Lazca

Kuzey Doğu Anadolu coğrafyasının en eski halklarından olan Lazlar, doğa ile özdeşleşmiş bir toplum. Anadolu’nun kuzeydoğusunda yüzyıllardır köklü bir kültürün temsilcileri. Unesco tarafından, yok olma tehlikesi altında bulunan dil olarak değerlendirilen Lazca’yı ve Laz kültürünü konuşacağımız programımıza bütün AnKa takipçilerini davet ediyoruz. 

Konuğumuz Lazca ve Laz Kültürü üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Araştırmacı Yazar Selma Koçiva olacak. Koçiva, 1960 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. Ortaokul ve liseyi İstanbulda okuyan Koçiva, 1978’de devrimci sosyalist gençlik hareketlerine katıldı.

Yazının devamı için tıklayınız.


Yas-ı Matem

Alevi toplumu Anadolu coğrafyasının en kadim ve en çok dertli olan topluluklarındandır. Yüzyıllardır yaşadıkları ötekileştirme çok büyük acıların yaşanmasına sebep oldu. Hicri takvime göre Muharrem ayı gelince Aleviler için hüzün zamanı başlar. 14 asır önce Peygamber torunlarından İmam Hüseyin ve yanındaki 72 can yoldaşının çektikleri acı bugün hala yürekleri dağlamaktadır.

Biz AnKa inisiyatifi olarak bu yıl 10 Ağustosta başlayacak olan Yas-ı Matem oruçlarını tutacak olan Alevi canlarımızın matemlerini en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Bu acılı zaman diliminde onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 14 asırdır devam eden Hak adına Haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağız. 

AABK İnanç Yol Erkan Kurulunun aşağıda yapmış olduğu açıklamanın her kelimesine katılarak saygı ve segilermizle…

“Bizler

Asırlardır katlediliyor,yakılıyor,hak gaspına uğruyoruz.

Dün Kerbela’da kendini gösteren Yezit zihniyeti

Bugün

Tüm barbarlığıyla Hakk’ın tecellisi olan Can’a,kutsallarımıza,masumlara,kadınlara,

canlıya,suya,doğaya,ağaca,toprağa,taşa,kuşa,börtüye,böceğe,nefes alan-baş veren ne varsa;yakmaya,yıkmaya,doğanın dengesini bozmaya devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz matemlerin bir daha yaşanmaması için;

Kerbela ve nicesinin acısı

Gönül gözümüzün uyanmasına,

Çektiğimiz acıların son bulmasına vesile olsun.

Yol’una bağlı olan Cümle Can’ın

Haksızlıklara karşı

Hüseyin Duruşuyla

Dik,bir ve diri dursun.”


Sivas anısına…

Anadolu coğrafyası tarih içerisinde bir çok farklı acı ve hüznü içerisinde barındırmıştır. Bugün o acılı günlerden birinin yıl dönümündeyiz. 2 Temmuz 1993 tarihinde Anadolu topraklarına düşen bir çığlık olan Sivas Katliamını AnKa inisiyatifi olarak unutmadık.

AnKa olarak Anadolu’nun evlatlarından Alevi toplumunun her zaman  yanında olup acılarını paylaşıyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalacaktır inancındayız. Acılarımızında bizi birleştirecek birer unsur olduklarına inanıyoruz. Umuyoruz ki paylaştığımız bu acıların tekrarları yaşanmasın. 

AnKa olarak hedefimiz Anadolu’nun evlatlarının birlikte yaşam kültürünü geliştirmek ve bu topraklarda ayrımcılık, ötekileştirme gibi kavramları ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda 2 Temmuz 1993 tarihinde yapılan Sivas Katliamını kınayarak gözyaşlarımızı Sivas’ta hayatını yitiren CAN’larımız için akıtıyoruz. 


Süryani Halk Kahramanı ŞEMUN HANNE HAYDO

Süryaniler Mezopotamya’nın en eski halklarından biridir. Her Süryaninin kimliğinde “Süryani Halk Kahramanı ŞEMUN HANNE HAYDO” dan bir iz vardır. Süryaniler bilimde, sanatta, felsefede, mimarlıkta, astronomide çok önemli çalışmalar yapmışlardır. 6000 yıllık tarihleri içerisinde acı, tatlı birçok olay yaşayan Süryanileri tanımak için Süryani Halk Kahramanı ŞEMUN HANNE HAYDO’nun hayatını Araştırmacı-Yazar Kemal Yalçın’dan dinleyeceğiz. Şemun Hanne Haydo özelinde Süryanilerin 20. yüzyılda yaşadıklarını, SEYFO’yu da öğrenmiş olacağız.

İkinci konuğumuz Gazeteci-Yazar Yawsef Beth Turo. Kendisi Süryani kültürünü devam ettirmek için kurulan Suruyo TV sorumlularındandır. Süryani kültürü ve Süryanilerin yaşadıkları problemler üzerine çok kıymetli çalışmalar yapmaktadır.

Üçüncü konuğumuz Şemun Hanne Haydo’nun torunu Şemun Turan dbe Haydo’dur. Şemun Turan programda Haydo Ailesini temsil edecektir.

AnKa inisiyatifi olarak Suroyo TV ve Şemun Hanne Haydo’nun torunları ile ortak olarak düzenleyeceğimiz programımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Yazının devamı için tıklayınız.


Dersim Anısına…

Anadolu coğrafyası tarih içerisinde bir çok farklı acı ve hüznü içerisinde barındırmıştır. Bugün o acılı günlerden birinin yıl dönümündeyiz. 4 Mayıs 1938 tarihinde Anadolu topraklarına düşen bir çığlık olan Dersim Katliamını AnKa inisiyatifi olarak unutmadık.

AnKa olarak Anadolu’nun evlatlarından Alevi toplumunun her zaman  yanında olup acılarını paylaşıyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalacaktır inancındayız. Acılarımızında bizi birleştirecek birer unsur olduklarına inanıyoruz. Umuyoruz ki paylaştığımız bu acıların tekrarları yaşanmasın. 

AnKa olarak hedefimiz Anadolu’nun evlatlarının birlikte yaşam kültürünü geliştirmek ve bu topraklarda ayrımcılık, ötekileştirme gibi kavramları ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda 4 Mayıs 1938 tarihinde yapılan Dersim Katliamını kınayarak gözyaşlarımızı Dersim’de hayatını yitiren CAN’larımız için akıtıyoruz. 


Kürt Tarihi ve Kürtçe

Cumartesi, 10 Nisan 2021  •  Saat 19:00
Online • Zoom • Sunum

Mezopotamya ve Anadolu’nun en kadim milletlerinden olan Kürtler yüzyıllardır o topraklarda varlıklarını sürdürmektedirler. AnKa olarak bu topraklarda asırlardır var olan Kürt milletinin tarihini ve Kürtçe’yi konuşacağız.

Yazının devamı için tıklayınız.


Farklı Kültürlerde Nevruz

Pazar, 21. Mart 2021  •  Saat 19:00
Online • Zoom • Panel

Nevruz, Dünyanın çoğu coğrafyasında baharın gelişiyle birlikte bayram havasında kutlanılan bir zaman dilimidir. Birçok kültürde Nevruz’un yeri çok farklıdır ve bu zaman diliminde çok farklı kültürel aktiviteler yapılmaktadır.

AnKa inisiyatifi olarak farklılıkların birer zenginlik olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda 21 Mart akşamı saat 19.00 da yapacağımız online panel programında 5 farklı kültürden Nevruz’u ve bu zaman diliminde nasıl kutlandığını dinleyeceğiz. 

Yazının devamı için tıklayınız.


Kemal Yalçın’ın kaleminden “Emanet Çeyiz”

Cuma, 12. Mart 2021  •  Saat 19:00
Online • Zoom

Kitap Tanıtımı

Kemal Yalçın’ın kaleminden “Emanet Çeyiz” 

Kemal Yalçın, 1952 yılında Denizli’nin Honaz bucağında doğdu. 1982 yılında Almanya’ya geldi. Şiir, öykü ve romanlarında insan hakları, barış, dostluk, toplumsal uyum, birlikte yaşam, soykırım, iklim değişikliği ve çevre sağlığı konularını işledi. Türkiye’de tabu olan Rum, Ermeni, Süryani, Kürt sorunu konularında belgesel romanlar ve şiirler yayınladı. Bu nedenle Türkiye’de yargılandı, beraat etti. 

Yazının devamı için tıklayınız.


Bir daha asla!


Dersim’in Kayıp Kızları
“Hay Way Zaman”

29 Ocak 2021 Cuma saat 19.00 Online Zoom Programı üzerinden.

Kitap Tanıtımı ve Araştırmacı Yazar Kazım Gündoğan ile Söyleşi

Kazım Gündoğan 1963 yılında Dersim (Tunceli), Ovacıkta doğdu. 1980 askeri darbesiyle birlikte Dersim‘den ayrılarak İstanbul‘a yerleşti. Politik düşünceleri nedeniyle toplam on yıl değişik hapishanelerde tutuldu. 2002 yılında serbest bırakıldı.


Çeşitli gazete ve dergilerde değişik isimlerle makale ve araştırma yazıları
yazdı. Munzur Akmazsa, İki Tutam Saç – Dersim‘in Kayıp Kızları belgesel filmlerinin araştırmacılığını ve yapımcılığını üstlendi. Araştırmacı ve yapımcı olarak halen tarihsel ve toplumsal konulara dair çalışmalar yapmaktadır.

Yazının devamı için tıklayınız.


Maraş Anısına

Basın Açıklaması PDF

Anadolu coğrafyası tarih içerisinde bir çok farklı acıyı ve hüznü içerisinde barındırmıştır. Bugün o acılı günlerden birinin yıl dönümündeyiz. 19 Aralık 1978 tarihinde Anadolu topraklarına düşen bir çığlık olan Maraş Katliamını AnKa inisiyatifi olarak unutmadık unutturmayacağız. Amacımız acıları tazelemek veya yaraları kaşımak değil. Amacımız yaşanan acıların unutturulmaması. Unutulmamalı ki tekrarları yaşanmasın.

AnKa olarak Anadolu’nun evlatlarından Alevi toplumunun her zaman  yanında olup acılarını paylaşıyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalacaktır inancındayız. Bu topraklarda yaşanmış her acının ve hüznün gözyaşını akıtmayı hedefliyoruz. Acılarımızında bizi birleştirecek birer unsur olduklarına inanıyoruz. Umuyoruz ki paylaştığımız bu acıların tekrarları yaşanmasın. 

AnKa olarak hedefimiz Anadolu’nun evlatlarının birlikte yaşam kültürünü geliştirmek ve bu topraklarda ayrımcılık, ötekileştirme gibi kavramları ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda 19 Aralık 1978 tarihinde yapılan Maraş Katliamını kınayarak gözyaşlarımızı Maraş’ta hayatını yitiren CAN’larımız için akıtıyoruz. 


Haymatlos – Dünya Bizim Vatanımız

04 Aralık 2020

Kitap Tanıtımı

Kemal Yalçın’ın kaleminden “Haymatlos” 

Kemal Yalçın, 1952 yılında Denizli’nin Honaz bucağında doğdu. 1982 yılında Almanya’ya geldi. Şiir, öykü ve romanlarında insan hakları, barış, dostluk, toplumsal uyum, birlikte yaşam, soykırım, iklim değişikliği ve çevre sağlığı konularını işledi. Türkiye’de tabu olan Rum, Ermeni, Süryani, Kürt sorunu konularında belgesel romanlar ve şiirler yayınladı. Bu nedenle Türkiye’de yargılandı, beraat etti. 

Kemal Yalçın kitabında, 1933-1945 yılları arasında Nazi rejiminden kaçarak Almanya’dan Türkiye’ye iltica etmiş olan; Alman bilim adamları, sanatçılar, doktorlar  gibi çok farklı meslek dallarından insanların hayat hikayelerine yer vermiştir. 

Yazının devamı için tıklayınız.