AnKa

Anadolu Kardeşliği İnisiyatifi (AnKa)

Kadim Mezopotamya topraklarınında bir bölümünü kendi içinde barındıran Anadolu coğrafyası tarih içerisinde bir çok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafya çok farklı acıları ve hüzünlerin yanı sıra sevgi ve barış zaman dilimlerinide beraberinde yaşamıştır. Tarihsel süreç içerisinde bu coğrafyadan ayrılmış ve dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmiş çok farklı toplumlar bulunmaktadır. Başta Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Aleviler, Süryaniler, Ezidiler gibi toplumları bu coğrafyada yaşamış toplumlara örnek gösterebiliriz.

Anadolu Kardeşliği İnisiyatifi’nin (AnKa) kuruluş amacı Anadolu topraklarından çıkan farklı kültür, din, ırk ve toplumların bir arada buluşabileceği ortak programlar düzenlemektir. Biz farklılıkların ayrım olarak değil birleştirici bir unsur olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Anadolu coğrafyasından çıkmış bütün kültürleri tanımak ve tanıttırmak için seminerler,konferanslar ve workshoplar düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Yaptığımız ve yapacağımız programlarımızda bulunarak sizlerde, farklılıkların aslında birleştiri birer unsur olduğuna destek verebilirsiniz.